گروه خبری خاک اهورایی

اخبار بازاریابان خاک اهورایی


[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] جوایزی نفیس ویژه فروشندگان برتر
 تاریخ انتشار: 1397/02/26

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] افتتاح شعبه استهبان
 تاریخ انتشار: 1397/02/22

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] مصابحه اختصاصی با مدیرعامل شرکت بازاریابان خاک اهورایی در خصوص رفع برخی از ابهامات
 تاریخ انتشار: 1397/02/19

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] درصد فروش هر شهر در فروردین ماه سال 1397
 تاریخ انتشار: 1397/02/08

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] محاسبه و پرداخت پورسانت فروردین ماه سال 1397
 تاریخ انتشار: 1397/02/08

[عمومی] میلاد امیرالمومنین و روز پدر
 تاریخ انتشار: 1397/01/10

[کمیته نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت] شرط انقضاء قرارداد ( شرط فاسخ)
 تاریخ انتشار: 1397/01/08

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] درصد فروش هر شهر در اسفند ماه سال 1396
 تاریخ انتشار: 1397/01/07

درصد فروش هر شهر در اسفند ماه سال 1396


اعضا محترم خانواده بزرگ بازاریابان خاک اهورایی

با توجه به سیاست های شرکت در حمایت از شهر های فعال در صد سهم هر شهر در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ به شرح زیرمی باشد:

نام شهر درصد از سهم فروش
تهران 34.61
اصفهان 15.18
استهبان 12.36
ورامین 6.99
نجف آباد 5.65
کرج 5.63
آمل 3.58
اندیشه 2.79
مشهد 2.65
شاهرود 2.18
تنکابن 1.29
سورشجان 1.22
خمام 1.07
شهرکرد 0.86
خواچکين 0.59
مبارکه 0.43
بوشهر 0.42
پرند 0.42
مهرشهر 0.41
نشتارود 0.41
بندرانزلی 0.4
پردیس 0.4
اسلام شهر 0.34