گروه خبری خاک اهورایی

اخبار بازاریابان خاک اهورایی


[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] اطلاعیه بسیار مهم برای بازاریابان خاک اهورایی
 تاریخ انتشار: 1397/04/15

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] زمان اهدا جوایز نفیس ویژه فروشندگان برتر خرداد ماه
 تاریخ انتشار: 1397/04/06

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] محاسبه و پرداخت پورسانت خرداد ماه سال 1397
 تاریخ انتشار: 1397/04/02

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] قطع همکاری با بازاریابان غیر فعال
 تاریخ انتشار: 1397/04/01

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] آزادسازی کد ملی افراد از سرور وزارت بازرگانی و شرکتهای بازاریابی شبکه ای
 تاریخ انتشار: 1397/04/01

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] محاسبه و پرداخت پورسانت اردیبهشت ماه سال 1397
 تاریخ انتشار: 1397/03/09

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] زمان اهدا جوایز نفیس ویژه فروشندگان برتر
 تاریخ انتشار: 1397/03/05

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] جوایزی نفیس ویژه فروشندگان برتر
 تاریخ انتشار: 1397/02/26

درصد فروش هر شهر در اسفند ماه سال 1396


اعضا محترم خانواده بزرگ بازاریابان خاک اهورایی

با توجه به سیاست های شرکت در حمایت از شهر های فعال در صد سهم هر شهر در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ به شرح زیرمی باشد:

نام شهر درصد از سهم فروش
تهران 34.61
اصفهان 15.18
استهبان 12.36
ورامین 6.99
نجف آباد 5.65
کرج 5.63
آمل 3.58
اندیشه 2.79
مشهد 2.65
شاهرود 2.18
تنکابن 1.29
سورشجان 1.22
خمام 1.07
شهرکرد 0.86
خواچکين 0.59
مبارکه 0.43
بوشهر 0.42
پرند 0.42
مهرشهر 0.41
نشتارود 0.41
بندرانزلی 0.4
پردیس 0.4
اسلام شهر 0.34