گروه خبری خاک اهورایی

اخبار بازاریابان خاک اهورایی


[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] جوایزی نفیس ویژه فروشندگان برتر
 تاریخ انتشار: 1397/02/26

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] افتتاح شعبه استهبان
 تاریخ انتشار: 1397/02/22

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] مصابحه اختصاصی با مدیرعامل شرکت بازاریابان خاک اهورایی در خصوص رفع برخی از ابهامات
 تاریخ انتشار: 1397/02/19

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] درصد فروش هر شهر در فروردین ماه سال 1397
 تاریخ انتشار: 1397/02/08

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] محاسبه و پرداخت پورسانت فروردین ماه سال 1397
 تاریخ انتشار: 1397/02/08

[عمومی] میلاد امیرالمومنین و روز پدر
 تاریخ انتشار: 1397/01/10

[کمیته نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت] شرط انقضاء قرارداد ( شرط فاسخ)
 تاریخ انتشار: 1397/01/08

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] درصد فروش هر شهر در اسفند ماه سال 1396
 تاریخ انتشار: 1397/01/07

درصد فروش هر شهر در فروردین ماه سال 1397


عضا محترم خانواده بزرگ بازاریابان خاک اهورایی

با توجه به سیاست های شرکت در حمایت از استان های فعال در صد سهم هر شهر در فروردین ماه سال 1397 به شرح زیرمی باشد:

نام استان درصد سهم امتیاز درصد سهم فروش
اصفهان 0.363749665 0.228315
تهران 0.306146007 0.554315
فارس 0.089712616 0.062954
مازندران 0.088225761 0.058784
سمنان 0.052604258 0.031665
البرز 0.037471639 0.024929
گیلان 0.029966452 0.018481
خراسان رضوی 0.017250116 0.012315
چهارمحال بختیاری 0.014873485 0.008238