گروه خبری خاک اهورایی

اخبار بازاریابان خاک اهورایی


[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] اطلاعیه بسیار مهم برای بازاریابان خاک اهورایی
 تاریخ انتشار: 1397/04/15

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] زمان اهدا جوایز نفیس ویژه فروشندگان برتر خرداد ماه
 تاریخ انتشار: 1397/04/06

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] محاسبه و پرداخت پورسانت خرداد ماه سال 1397
 تاریخ انتشار: 1397/04/02

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] قطع همکاری با بازاریابان غیر فعال
 تاریخ انتشار: 1397/04/01

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] آزادسازی کد ملی افراد از سرور وزارت بازرگانی و شرکتهای بازاریابی شبکه ای
 تاریخ انتشار: 1397/04/01

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] محاسبه و پرداخت پورسانت اردیبهشت ماه سال 1397
 تاریخ انتشار: 1397/03/09

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] زمان اهدا جوایز نفیس ویژه فروشندگان برتر
 تاریخ انتشار: 1397/03/05

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] جوایزی نفیس ویژه فروشندگان برتر
 تاریخ انتشار: 1397/02/26

درصد فروش هر شهر در فروردین ماه سال 1397


عضا محترم خانواده بزرگ بازاریابان خاک اهورایی

با توجه به سیاست های شرکت در حمایت از استان های فعال در صد سهم هر شهر در فروردین ماه سال 1397 به شرح زیرمی باشد:

نام استان درصد سهم امتیاز درصد سهم فروش
اصفهان 0.363749665 0.228315
تهران 0.306146007 0.554315
فارس 0.089712616 0.062954
مازندران 0.088225761 0.058784
سمنان 0.052604258 0.031665
البرز 0.037471639 0.024929
گیلان 0.029966452 0.018481
خراسان رضوی 0.017250116 0.012315
چهارمحال بختیاری 0.014873485 0.008238