نمایش کالاهای موجود
انبارها: نمایش برند: ×   ادوات تبلیغاتی وآموزشی

نام محصول: ادوات تبلیغاتی وآموزشی
بازاریابی_الکترونیک_اصول_مفاهیم_کاربردها
توضیحات:
آیتم #: 964-8035-51-2
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 270,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: ادوات تبلیغاتی وآموزشی
توسعه محصولات جدید (NPD)
توضیحات:
آیتم #: 964-8035-48-2
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 250,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: ادوات تبلیغاتی وآموزشی
کتاب-تجارت-الکترونیک-اصول-مفاهیم-کاربردها
توضیحات:
آیتم #: 964-8035-46-6
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 260,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید