نمایش کالاهای موجود
انبارها: نمایش برند: ×   هالیدی (Holiday)

نام محصول: هالیدی (Holiday)
پودر کاسترد
توضیحات:
آیتم #: d881865c-2830-47d9-81e0-81062d66fc8d
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 138,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: هالیدی (Holiday)
پودر_کیک_زعفرانی
توضیحات:
آیتم #: eb122663-c928-4adf-98fd-9de7e5aeaa07
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 78,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: هالیدی (Holiday)
پودر_کیک_کاکائویی
توضیحات:
آیتم #: 9a680fee-7541-46dd-a50b-8aa9b4418c24
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 56,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: هالیدی (Holiday)
پودر_کیک_وانیلی
توضیحات:
آیتم #: c17a8ddb-e4f1-40e9-a01e-7f04f4b598cf
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 58,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: هالیدی (Holiday)
کورن_فلکس_عسلی
توضیحات:
آیتم #: 21ae64b8-ff91-4519-937e-94dc11af837d
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 116,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید