نمایش کالاهای موجود
انبارها: نوع محصول: ×   خوراکی


نام محصول: هالیدی (Holiday)
پودر کاسترد
توضیحات:
آیتم #: d881865c-2830-47d9-81e0-81062d66fc8d
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 138,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: هالیدی (Holiday)
پودر_کیک_زعفرانی
توضیحات:
آیتم #: eb122663-c928-4adf-98fd-9de7e5aeaa07
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 78,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: هالیدی (Holiday)
پودر_کیک_کاکائویی
توضیحات:
آیتم #: 9a680fee-7541-46dd-a50b-8aa9b4418c24
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 56,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: هالیدی (Holiday)
پودر_کیک_وانیلی
توضیحات:
آیتم #: c17a8ddb-e4f1-40e9-a01e-7f04f4b598cf
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 58,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: هالیدی (Holiday)
کورن_فلکس_عسلی
توضیحات:
آیتم #: 21ae64b8-ff91-4519-937e-94dc11af837d
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 116,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
چای_ترش
توضیحات:
آیتم #: 78a1393a-24de-4435-9bca-60ba06309375
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 135,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
چای_دارچینی
توضیحات:
آیتم #: 62b3da05-3449-4cd4-a502-9810c6c2a67a
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 135,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
چای_زعفرانی
توضیحات:
آیتم #: 34aabb83-59e3-4446-9074-b9ee08049239
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 188,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
چای_سبز_لیمو_عسل
توضیحات:
آیتم #: 6ac0e661-c659-4f34-b277-23b99ffa6421
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 135,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
چای_سبز_و_به_لیمو
توضیحات:
آیتم #: 6e6c33fc-2ec4-4d03-87a8-da8c37165607
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 135,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
چای_سبز_و_گل_محمدی
توضیحات:
آیتم #: 190fca7d-bfc8-4f2e-aba7-d49167fa4383
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 135,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
چای_سفید
توضیحات:
آیتم #: 3f7f59ac-5800-4411-aa03-1721d6a3a2e4
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 188,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید