نمایش کالاهای موجود
انبارها: نوع محصول: ×   ادویه جات و چاشنی ها


نام محصول: Shahsavand
ادویه_کباب
توضیحات:
آیتم #: 703b95c8-700b-4b5d-84ee-1d72edc75828
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 58,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
ادویه_لیمو_فلفلی
توضیحات:
آیتم #: 1ec940d3-c769-4dd6-8985-d24c179c8e59
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 67,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
ادویه_مرغ_و_ماهی
توضیحات:
آیتم #: b857d138-b3a1-452c-924c-42778babcd7c
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 58,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
بیکینگ_پودر
توضیحات:
آیتم #: 390aa761-5e45-44fa-b138-2c83581785dd
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 38,500 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر_آویشن
توضیحات:
آیتم #: b274278c-125d-41f1-94c0-dd61bed792ec
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 58,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر_زیره
توضیحات:
آیتم #: 41d617ac-a9e8-4f1b-a29e-0f67456de5c6
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 58,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر_سوخاری
توضیحات:
آیتم #: c952d261-59b3-4b00-80b6-c35abd8904fc
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 68,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر_سیر
توضیحات:
آیتم #: 0eb9d318-f342-43cd-95e6-d8fcb60aa756
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 135,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
چاشنی_سالاد
توضیحات:
آیتم #: 00354a00-0853-48f2-b19a-9a453e80654d
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 58,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
چهار_زیره
توضیحات:
آیتم #: dce24fda-06e8-42aa-a432-17aceaa4321c
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 58,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
دارچین
توضیحات:
آیتم #: d65c4cc0-0c19-40f2-8158-4b330790fbd7
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 55,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
زردچوبه
توضیحات:
آیتم #: b64714e1-7f4f-4159-aeba-2c20d7531b55
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 38,500 ريال
سفارش:
سفارش خرید