نمایش کالاهای موجود
انبارها: نوع محصول: ×   ادویه جات و چاشنی ها


نام محصول: Shahsavand
ادویه_کباب
توضیحات:
آیتم #: 703b95c8-700b-4b5d-84ee-1d72edc75828
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 58,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
ادویه_لیمو_فلفلی
توضیحات:
آیتم #: 1ec940d3-c769-4dd6-8985-d24c179c8e59
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 67,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
ادویه_ماست_و_خیار
توضیحات:
آیتم #: 2aecdcc9-369c-48bd-81eb-e17ee697a1db
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 58,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
ادویه_مرغ_و_ماهی
توضیحات:
آیتم #: b857d138-b3a1-452c-924c-42778babcd7c
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 58,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
آرد_برنج_بزرگ
توضیحات:
آیتم #: 7683c43c-aaf6-4421-9504-7dfe59d8be06
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 105,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
آرد_سفید_بزرگ
توضیحات:
آیتم #: 035cc08f-fa7b-4739-81b7-a24864537aaa
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 60,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
بیکینگ_پودر
توضیحات:
آیتم #: 390aa761-5e45-44fa-b138-2c83581785dd
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 38,500 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر_آویشن
توضیحات:
آیتم #: b274278c-125d-41f1-94c0-dd61bed792ec
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 58,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر_خمیر_سه_کاره
توضیحات:
آیتم #: 3d883874-20d5-46fa-9cab-0dc57a34d04b
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 66,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر_زیره
توضیحات:
آیتم #: 41d617ac-a9e8-4f1b-a29e-0f67456de5c6
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 58,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر_سوخاری
توضیحات:
آیتم #: c952d261-59b3-4b00-80b6-c35abd8904fc
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 68,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر_سیر
توضیحات:
آیتم #: 0eb9d318-f342-43cd-95e6-d8fcb60aa756
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 135,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید