نمایش کالاهای موجود
انبارها: نوع محصول: ×   شیرینی جات، نبات و دسر


نام محصول: هالیدی (Holiday)
پودر کاسترد
توضیحات:
آیتم #: d881865c-2830-47d9-81e0-81062d66fc8d
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 138,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: هالیدی (Holiday)
پودر_کیک_زعفرانی
توضیحات:
آیتم #: eb122663-c928-4adf-98fd-9de7e5aeaa07
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 78,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: هالیدی (Holiday)
پودر_کیک_کاکائویی
توضیحات:
آیتم #: 9a680fee-7541-46dd-a50b-8aa9b4418c24
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 56,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: هالیدی (Holiday)
پودر_کیک_وانیلی
توضیحات:
آیتم #: c17a8ddb-e4f1-40e9-a01e-7f04f4b598cf
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 58,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: هالیدی (Holiday)
کورن_فلکس_عسلی
توضیحات:
آیتم #: 21ae64b8-ff91-4519-937e-94dc11af837d
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 116,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: هالیدی (Holiday)
کورن_فلکس_کاکائویی
توضیحات:
آیتم #: e3494dbf-2bd6-4a3b-9f19-75ea446dd791
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 116,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
نبات_زعفرانی_450_گرمی
توضیحات:
آیتم #: 0b768e7a-b486-489c-8e1f-294e6b9f4b64
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 88,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
نی_نبات_10_عددی
توضیحات:
آیتم #: a71e68de-5f13-470c-85ae-fec9cc655888
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 39,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
نی_نبات_26_عددی
توضیحات:
آیتم #: 9a532728-d2de-4cf7-8ec5-ff5a6c2156a9
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 96,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید