نمایش کالاهای موجود
انبارها: نوع محصول: ×   کمپوت و کنسرو


نام محصول: Shahsavand
رب گوجه فرنگی 800
توضیحات:
آیتم #: 48bba1dd-6377-4c25-90c2-43429eab5f47
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 59,500 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
کمپوت_زرد_آلو
توضیحات:
آیتم #: 309d0a01-aae0-4d9a-a85a-5563d837967f
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 45,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
کمپوت_هلو
توضیحات:
آیتم #: ded3e918-756f-4954-ba80-2c40173584c5
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 48,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
کنسرو_بادمجان
توضیحات:
آیتم #: 98ea5370-84e3-4b05-8811-8343d763d83a
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 35,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
کنسرو_لوبیا_چیتی
توضیحات:
آیتم #: 11d9e69f-5278-4472-9a4a-1e59c4aa1ffe
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 41,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
کنسرو_لوبیا_چیتی_با_قارچ
توضیحات:
آیتم #: a0cb232c-2a57-442c-a940-21c10f5b34cb
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 44,500 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
کنسرو_نخود_فرنگی
توضیحات:
آیتم #: acc14afb-93ef-4b43-aecb-0080cbdf7e5b
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 42,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید