نمایش کالاهای موجود
انبارها: نوع محصول: ×   زعفران


نام محصول: Shahsavand
زعفران_دو_گرمی_طرح_یاقوت
توضیحات:
آیتم #: c7a77f18-4ddf-419e-b610-6c134f6fdfaa
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 198,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
زعفران_نیم_مثقالی
توضیحات:
آیتم #: f16a6292-bbe5-4327-a96d-e33f045b2114
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 230,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
زعفران_یک_مثقالی
توضیحات:
آیتم #: b9c3b9e9-69cc-4d9f-86f6-6c03b17f9430
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 440,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
شیت_15_عددی_زعفران_0.2_گرمی
توضیحات:
آیتم #: 680b1ea4-73dd-4e2f-9d3a-d656648b36f0
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 410,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید