نمایش کالاهای موجود
انبارها: نوع محصول: ×   قهوه کاکائو، کافی میکس و ...


نام محصول: Shahsavand
پودر قهوه قوطی فلزی 100 گرمی
توضیحات:
آیتم #: c351423b-450e-4a68-8978-7e966ff2edae
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 87,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر کاکائو قوطی فلزی 100 گرمی
توضیحات:
آیتم #: ab02804e-ee46-4e9b-82ed-24f3f3558e74
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 87,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر_تی_میکس_یک_کیلویی
توضیحات:
آیتم #: 4f0a1a60-71b5-48a0-972b-ce694086fcba
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 580,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر_کاپوچینو_یک_کیلویی
توضیحات:
آیتم #: 63e9c964-29f1-4f96-9a53-ae37a19f8f1b
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 580,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر_کافی_میکس_یک_کیلویی
توضیحات:
آیتم #: 3a9409c6-9fd9-4c03-8e57-c8cfe22214e7
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 460,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
شیر_چای
توضیحات:
آیتم #: 153a1cc3-11a2-4837-ad1c-c83e7e61f911
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 160,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
کافی_میکس
توضیحات:
آیتم #: 016ed5d4-dd07-4f61-9c5d-058cc602ffee
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 210,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
کافی_میکس_قوطی_فلزی_750_گرمی
توضیحات:
آیتم #: 0555a930-1e14-4c8f-a9b0-691084046e0c
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 460,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید