انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات شما پیوسته توسط تیم پشتیبانی شرکت در حال بررسی و پاسخگویی می باشد


انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات شما پیوسته توسط تیم پشتیبانی شرکت در حال بررسی و پاسخگویی می باشد

 • پیشنهادات و انتقادات شما به ما امکان گسترش و بروز رسانی بهینه را خواهد داد
 • خواهشمند است تنها در این بخش نسبت به ارسال انتقادات و پیشنهادات اقدام نمایید
 • موارد نارضایتی و شکایات را در بخش مربوطه ثبت نمایید تا سریع تر به آنها رسیدگی شود
 • خواهشمند است انتقادات خارج از غرض ورزی و هرگونه نظرات شخصی باشد
 • صمیمانه از نظرات و انقادات شما در راستای پیشبرد اهداف شرکت استفاده خواهد شد

ثبت نارضایتی بازاریاب از بازاریاب

موارد اعلام شده توسط شما در رابطه با نارضایتی بصورت مستمر و دقیق بررسی خواهد شد

 • کلیه مسئولیت های استفاده از دفتر کاری بر عهده شما می باشد
 • در صورت نیاز به آموزش و یا همکاری تنها با معرف خود در تماس باشید
 • اطلاعات تماس را صحیح وارد نمایید تا در صورت نیاز جهت تماس از آنها استفاده شود
 • اطلاعات ورود به جایگاه خود را در اختیار دیگران قرار ندهید
 • کلیه موارد نارضایتی بصورت مستمر و دقیق بررسی و به زودی پاسخ داده خواهد شد
 • کلیه اطلاعات کاربری شما از قبیل نشان اینترنتی نام رایانه و سرویس دهنده اینترنتی شما پس از ثبت اطلاعات جهت پیگیری در سیستم ما نگهداری خواهد شد
 • کلیه موارد توهین و ... که در سیستم ثبت گردد قابل پیگیری و بررسی می باشد

ثبت نارضایتی بازاریاب از شرکت

موارد اعلام شده توسط شما در رابطه با نارضایتی بصورت مستمر و دقیق بررسی خواهد شد

 • کلیه مسئولیت های استفاده از دفتر کاری بر عهده شما می باشد
 • در صورت نیاز به آموزش و یا همکاری تنها با معرف خود در تماس باشید
 • اطلاعات تماس را صحیح وارد نمایید تا در صورت نیاز جهت تماس از آنها استفاده شود
 • اطلاعات ورود به جایگاه خود را در اختیار دیگران قرار ندهید
 • کلیه موارد نارضایتی بصورت مستمر و دقیق بررسی و به زودی پاسخ داده خواهد شد
 • کلیه اطلاعات کاربری شما از قبیل نشان اینترنتی نام رایانه و سرویس دهنده اینترنتی شما پس از ثبت اطلاعات جهت پیگیری در سیستم ما نگهداری خواهد شد
 • کلیه موارد توهین و ... که در سیستم ثبت گردد قابل پیگیری و بررسی می باشد

ثبت نارضایتی شرکت از شرکت

موارد اعلام شده توسط شما در رابطه با نارضایتی بصورت مستمر و دقیق بررسی خواهد شد

 • کلیه مسئولیت های استفاده از دفتر کاری بر عهده شما می باشد
 • در صورت نیاز به آموزش و یا همکاری تنها با معرف خود در تماس باشید
 • اطلاعات تماس را صحیح وارد نمایید تا در صورت نیاز جهت تماس از آنها استفاده شود
 • اطلاعات ورود به جایگاه خود را در اختیار دیگران قرار ندهید
 • کلیه موارد نارضایتی بصورت مستمر و دقیق بررسی و به زودی پاسخ داده خواهد شد
 • کلیه اطلاعات کاربری شما از قبیل نشان اینترنتی نام رایانه و سرویس دهنده اینترنتی شما پس از ثبت اطلاعات جهت پیگیری در سیستم ما نگهداری خواهد شد
 • کلیه موارد توهین و ... که در سیستم ثبت گردد قابل پیگیری و بررسی می باشد

ثبت نارضایتی مشتری از شرکت

موارد اعلام شده توسط شما در رابطه با نارضایتی بصورت مستمر و دقیق بررسی خواهد شد

 • کلیه مسئولیت های استفاده از دفتر کاری بر عهده شما می باشد
 • در صورت نیاز به آموزش و یا همکاری تنها با معرف خود در تماس باشید
 • اطلاعات تماس را صحیح وارد نمایید تا در صورت نیاز جهت تماس از آنها استفاده شود
 • اطلاعات ورود به جایگاه خود را در اختیار دیگران قرار ندهید
 • کلیه موارد نارضایتی بصورت مستمر و دقیق بررسی و به زودی پاسخ داده خواهد شد
 • کلیه اطلاعات کاربری شما از قبیل نشان اینترنتی نام رایانه و سرویس دهنده اینترنتی شما پس از ثبت اطلاعات جهت پیگیری در سیستم ما نگهداری خواهد شد
 • کلیه موارد توهین و ... که در سیستم ثبت گردد قابل پیگیری و بررسی می باشد

ثبت نارضایتی مشتری از بازاریاب

موارد اعلام شده توسط شما در رابطه با نارضایتی بصورت مستمر و دقیق بررسی خواهد شد

 • کلیه مسئولیت های استفاده از دفتر کاری بر عهده شما می باشد
 • در صورت نیاز به آموزش و یا همکاری تنها با معرف خود در تماس باشید
 • اطلاعات تماس را صحیح وارد نمایید تا در صورت نیاز جهت تماس از آنها استفاده شود
 • اطلاعات ورود به جایگاه خود را در اختیار دیگران قرار ندهید
 • کلیه موارد نارضایتی بصورت مستمر و دقیق بررسی و به زودی پاسخ داده خواهد شد
 • کلیه اطلاعات کاربری شما از قبیل نشان اینترنتی نام رایانه و سرویس دهنده اینترنتی شما پس از ثبت اطلاعات جهت پیگیری در سیستم ما نگهداری خواهد شد
 • کلیه موارد توهین و ... که در سیستم ثبت گردد قابل پیگیری و بررسی می باشد

ثبت نارضایتی از آموزش فروش

آموزش فروش محصول و آموزش محصول توسط شرکت و بصورت کاملا رایگان انجام میگردد.

شما همراه گرامی در صورتیکه در ایم آموزش ها ایرادی را مشاهده فرمودید و یا پیشنهادی برای بهبود اینگونه آموزش ها دارید خواهشمندیم با ثبت انتقاد و یا پیشنهاد ما را در بهبود هرچه بهتر آموزش ها یاری بفرمایید.

ثبت نارضایتی از آموزش مجموعه سازی

آموزش مجموعه سازی در شرکت های بازاریابی شبکه ای یکی از مهمترین رکن ها می باشد. و وظیفه تمام لیدر های شرکت بازاریابان خاک اهورایی کمک و آموزش به مجموعه سازی سایر بازاریابان می باشد، چه در در سازمان خود وچه در خارج از سازمان خود.

لذا در صورتیکه در این روند اختلالی را مشاهده میفرمایید خواهشمندیم مارا در بهبود هرچه بهتر با ثبت انتقاد و یا پیشنهاد خود یاری بفرمایید

ثبت نارضایتی از پرزنت

لطفا باثبت نظر در خود در خصوص نحوه پرزنت ما را در بهبود این امر یاری نمایید

عدم دریافت پورسانت

چنانچه به دلیل عدم معرفی شماره حساب و یا معرفی شماره حساب غلط پورسانت خود را دریافت نکرده اید در این قسمت اطلاعات مربوط به خود را بصورت کامل وارد کنید.

همچنین توجه داشته باشید چنانچه شماره حسابی که قبلا وارد کرده اید اشتباه بوده و مطعلق به شخص دیگری بوده شرکت هیچگونه مسئولیتی در این باره نخواهد داشد.

این بخش فقط تا آخر ماه جاری (دی ماه سال 1396) در دسترس شما عزیزان قرار دارد و پس از آن در صورت عدم معرفی شماره حساب صحیح مبالغ باقیمانده به حساب خیریه واریز میگردد و فیش آن از طریق سایت در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.