جزئیات خبر
1397/09/05
ویژه بازاریابان
فرصت همکاری برای تولید محتوی
5,377

اعضا محترم خانواده بزرگ بازاریابان خاک اهورایی

سلام

بدینوسیله به اطلاع عموم شما عزیزان میرساند شرکت بازاریابان خاک اهورایی در نظر دارد جهت تولید محتوای آموزشی و سایر محتوایی که برروی سایت رسمی این شرکت استفاده خواهد شد از تصاویر و فیلم های ارسالی توسط بازاریابان عزیز استفاده کند.

لذا خواهشمند است محتوا های مورد نظر خود را به آدرس Content@LiveDSA.Net ایمیل کنید، قابل ذکر است محتوای ارسالی پس از بررسی و پذیرش در سایت رسمی شرکت قرار خواهد گرفت.