جزئیات خبر
Drag a column header and drop it here to group by that column
تاریخ انتشارنوع خبرعنوان خبر
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom
1397/08/17
سیستم
رفع خطاهای اعلامی بخش فروشگاه
33

اعضا محترم خانواده بزرگ بازاریابان خاک اهورایی

سلام

ضمن تشکر از سرکار خانم اسدی لیدر توانمند زنجان در خصوص پیگیری های مستمر به جهت رفع مشکلات فروشگاه به اطلاع شما عزیزان میرساند مشکلات گزارش شده و پیشنهادات اعلامی بطور کامل رفع و اجرا گردید.

همچنین شما عزیزان میتوانید در صورتیکه هر گونه پیشنهاد و یا نقطه نظری در خصوص بهتر شدن فرآیند خرید دارید میتوانید از طریق لیدر سطح یک (لگ) مربوط به خود موضوع را با ما در میان بگذارید.