جزئیات خبر
Drag a column header and drop it here to group by that column
تاریخ انتشارنوع خبرعنوان خبر
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom
1397/08/30
ویژه بازاریابان
خبرهای داغ محصولی در 9798 (1397/09/08)
3,713

اعضا محترم خانواده بزرگ بازاریابان خاک اهورایی

سلام

احتراما بدینوسیله به اطلاع عموم شما عزیزان میرساند که در راستای اهداف محصولی شرکت و ارائه هرچه بهتر خدمات و کالا منتظر خبرهای داغ ما در روز 9798 مورخ 8 آذر ماه سال 1397 باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشترمیتوانید با ما تماس بگیرید و یا از بازاریابان سطح 1 (لگ) کسب اطلاع کنید.

شماره های تماس شرکت: 4497879-021