جزئیات خبر
Drag a column header and drop it here to group by that column
تاریخ انتشارنوع خبرعنوان خبر
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom
1397/11/06
ویژه بازاریابان
ارائه خدمات بیمه ای برای بازاریابان
55

اعضا محترم خانواده بزرگ بازاریابان خاک اهورایی

سلام

بدینوسیله مفتخریم به اطلاع شما برسانیم برای اولین بار در صنعت بازاریابی شبکه ای ایران شرکت بازاریابان خاک اهورایی جهت یاری رساندن و کمک به زندگی بهتر برای بازاریابان خود در اقدامی بی سابقه تصمیم گرفت تا برای بازاریابان دارای شرایط خدمات بیمه ای متنوعی را ایجاد کند:

 1. بیمه دندان پزشکی و خدمات محدود زیبایی، ویژه رزهای زرشکی
 2. بیمه عمر (یکساله) ،ویژه رزهای سبز
 3. بیمه تمکیلی انفرادی، ویژه رزهای خاکستری

توجه داشته باشید کلیه هزینه های مربوط به بیمه های فوق توسط شرکت پرداخت می گردد و این خدمات فقط مطعلق به بازاریاب های دارای شرایط اعلام شده می باشد و غیرفابل فروش و یا انتقال است.

 

ما همواره مفهومی متفاوت از بازاریابی شبکه ای را در این خاک می پرورانیم.