سطوح مدیریتی

سطوح مدیریتی

در رده های مدیریتی ضریب دریافت سهام برای افزایش مقدار سهم برداشت از قلک ها در نظر گرفته شده است.

بهترین نمودار رشد و کسب درآمد بر اساس سطوح مدیریتی شرکت می باشد و به شما توصیه میشود نقشه پیشرفت مجموعه خود را منطبق بر رده های مدیریتی انجام دهید.رده

نام سطح

تعداد بازاریاب فعال

حجم فروش (هزارتومان)

تعداد شاخه مستقیم فعال

ضریب افزایش سهام قلک خاک اهورایی

ضریب افزایش سهام قلک فروش سازمانی

ضریب افزایش سهام قلک مدیریت

1

رز سفید

بالای 5 نفر

900

1

22.652

1.618

1.618

2

رز کرم

بالای 15 نفر

3.600

1

21.034

3.236

3.236

3

رز زرد

بالای 30 نفر

7.500

2

19.416

4.854

4.857

4

رز زرشکی

بالای 70 نفر

18.000

2

17.798

6.472

6.472

5

رز قرمز

بالای 150 نفر

35.000

3

16.18

8.09

8.09

6

رز آبی

بالای 300 نفر

70.000

3

14.562

9.708

9.708

7

رز فیروزه ای

بالای 450 نفر

100.000

3

12.944

12.944

11.326

8

رز یخی

بالای 700 نفر

175.000

4

11.326

12.944

12.944

9

رز سبز

بالای 1100 نفر

275.000

4

9.708

9.708

14.562

10

رز خاکستری

بالای 1618 نفر

400.000

4

8.09

8.09

16.18

11

رز دودی

بالای 2200 نفر

550.000

5

6.472

6.472

17.798

12

رز برنزی

بالای 3000 نفر

880.000

5

4.854

4.854

19.416

13

رز نقره ای

بالای 4500 نفر

1200.000

6

3.236

3.236

21.034

14

رز طلایی

بالای 7000 نفر

2.100.000

7

1.618

1.618

22.652