دید کلی (طرح درآمد زایی)

طرح درآمد زایی اول

خرده فروشی

در طرح درآمد زایی شبکه بازاریابان خاک اهورایی شما می توانید :

تنها با معرفی محصولات شرکت به دیگران ، درآمد کسب کنید . این تجارت می تواند به طور پاره وقت و تمام وقت برای شما درآمد فوری و یا درآمدزایی رسوبی داشته باشد . به بیان ساده تنها کاری که شما در این تجارت انجام می دهید ترکیبی از این دو کار است که محصولات را به دیگران معرفی کنید ( خرده فروشی ) و سازمان فروش تشکیل دهید ( حجم فروش کلی ) و آن را گسترش دهید تا درآمد شما بیشتر شود .

در شرکتهايي که بر اساس فروش به شيوه بازاريابي شبکه اي شکل گرفته اند يکي از مهم ترين فاکتورها طرح درآمدي شرکت است . طرح درآمدزایي موضوعي است که در کنار ساختار مديريتي و کيفيت محصولات ، سه ضلع اصلي مثلث موفقيت شرکت را تشکيل مي دهد و زماني که از موفقيت صحبت مي کنيم منظورمان موفقيت همه ارکان شرکت از مديران و سهام داران شرکت تا شبکه فروش و حتي مصرف کنندگان نهايي محصول است .


تعاریف

  • محصول: به کالا و یا خدمات قابل ارائه گفته می شود.
  • ضریب محصول: عددی است بین 0.00 الی 2.00
  • قیمت محصول: قیمت مصرف کننده محصول (برای محصولاتی که شامل ارزش افزوده هستند ، با احتساب ارزش افزوده محاسبه میشوند) می باشد، این قیمت توسط تامین کننده اعلام می شوند.
  • امتیاز محصول: حاصل ضرب قیمت محصول در ضریب محصول تقسیم بر 1000 می باشد، کلیه محاسبات پلن درآمد زایی بر اساس این امتیاز محاسبه خواهد گردید.
  • قلک خاک اهورایی: سهم بازاریابان از فروش کلی شرکت
  • قلک فروش سازمانی: سهم بازاریابان یک مجموعه از فروش کلی سازمان خود
  • قلک مدیریت: سهم بازاریابانی که دارای مجموعه های جداشونده هستند.
  • بازاریاب فعال: بازاریابی که در ماه حداقل 100 هزار تومان خرید شخصی انجام دهد (کلیه طرح های سود دهی بجز طرح درآمد زایی اول فقط برای بازاریابان فعال می باشد.)

 

طرح درآمد زایی اول

خرده فروشی

در این طرح درآمد زایی 9% از امتیاز محصول بصورت تخفیف برروی فاکتور اعمال می گردد.

در صورتیکه خرده فروشی از طریق لینک مشتری ارجاعی باشد 5% از این مبلغ بعنوان پاداش خرده فروشی مشتری ارجاعی به حساب بازاریاب منظور می گردد؛4% باقیمانده طبق جدول زیر به قلک  ها واریز میشوند:

قلک

درصد سهم از 4%

قلک  خاک اهورایی

50%

قلک  فروش سازمانی

25%

قلک  مدیریت

25%

 

 

 

 

طرح درآمد زایی دوم

چند سطحی (Uni Level)

در این طرح 20% از فروش سازمان بصورت زیر در هفت سطح به بازاریاب تخصیص خواهد یافت.درصورتیکه هریک از این سطوح بعنوان بازاریاب فعال شناخته نشوند قانون کامپرس اجرا خواهد شد.

سطح

درصد دریافتی از امتیاز

1

5

2

3

3

2

4

1

5

2

6

3

7

4

 

طرح درآمد زایی سوم

پورسانت حجمی

جهت این نوع پورسانت ابتدا باید امتیاز فروش بازاریاب را محاسبه کرد، این محاسبه حاصل جمع فروش شخصی خود بازاریاب به اضافه فروش هر یک از سازمان های فروش می باشد. سپس امتیاز طبق جدول امتیاز محاسبه میشود. سپس به میزان تفاضل میان امتیاز هریک از سازمان های فروش با امتیاز بازاریاب از حجم فروش آن سازمان پورسانت تخصیص داده خواهد شد. در صورتیکه مجموع پورسانت های پرداختی در این طرح بیش از 7 درصد باشد مازاد برآن با ضریب صفر محاسبه خواهد گردید

جدول امتیازی

مابه التفاوت امتیاز طبق جدول تقسیم به قلک  ها واریز می گردد.

جدول امتیازی

از امتیاز محصولی

تا امتیاز محصولی

امتیاز

 

300

600

1

 

601

1000

2

 

1001

2000

3

 

2001

4000

4

 

4001

7000

5

 

7001

11000

6

 

11001

16180

7

 

 

 

 

 

مابه التفاوت

درصد قلک  خاک اهورایی

درصد قلک  سازمان فروش

درصد قلک  مدیریت

7

100

0

0

6

90

10

0

5

80

20

0

4

70

20

10

3

50

30

20

2

40

30

30

1

30

30

40

0

20

30

50

جدول تقسیم سهام

طرح چهارم درآمد زایی   

جدا شونده

جدول جدا شونده

در این طرح هر سازمان فروشی که بیشتر از 16180 امتیاز فروش داشته باشد بعنوان سازمان جدا شونده در نظر گرفته می شوند. و  هفت درصد امتیاز (به ازای هر عضو فقط یکبار در هر ماه) آن به شرح جدول جدا شونده به قلک ها واریز می گردد:

درصد قلک  خاک اهورایی

درصد قلک  سازمان فروش

درصد قلک  مدیریت

10

15

75

 

طرح عدالت (طرح پنجم)

طرح عدالت جدا شونده

در این طرح با توجه به اینکه به ازای هر سطح جداشونده در مجموعه های پایین تر مجموعه های بالاتر نیز به همان میزان سطح جداشونده خواهد داشت سطوح 1 الی 4 شرکت به نسبت جدول زیر سهم کمتری را خواهند داشت. (توجه داشته باشید این مورد فقط برای 4 سطح اول می باشد.)

سطح

درصد قابل دریافت

1

20

2

40

3

60

4

80

 

از حجم امتیاز فروش هر بازاریاب فعال (به ازای هر عضو فقط یکبار در هر ماه) 4% طبق جدول زیر به قلک  ها واریز می گردد.

نوع قلک

درصد تخصیص داده شده از 4%

قلک  خاک اهورایی

1.618

قلک  سازمان فروش

0.383

قلک  مدیریت

2

 

طرح عدالت حق السهم از قلک ها

با توجه به مشروعیت دادن به دریافت پورسانت به ازای کار انجام شده بازاریابان جهت دریافت میزان کل سهم  قلک های سازمان فروش و قلک مدیریتی بصورت زیر مجموع مشخص می شود :

نحوه محاسبه میزان سهم برای قلک سازمان فروش: مجموع (تعداد سازمان فروش دارای امتیاز* امتیاز هر سازمان فروش)

 نحوه محاسبه میزان سهم برای قلک مدیریت: مجموع (تعداد سازمان سازمان جدا شونده * حجم فروش سازمان جدا شونده)

 نحوه محاسبه میزان سهم برای قلک خاک اهورایی: میزان فروش شخصی به نسبت کل موجودی قلک خاک اهورایی محاسبه می گردد.

توجه داشته باشید در صورت عدم وجود سازمان جدا شونده کل مبلغ قلک مدیریت به قلک سازمان فروش واریز می گردد.

چهارده سطح مدیریتی

در رده های مدیریتی ضریب دریافت سهام برای افزایش مقدار سهم برداشت از قلک ها در نظر گرفته شده است.

رده

نام سطح

تعداد بازاریاب فعال

حجم فروش (هزارتومان)

تعداد شاخه مستقیم فعال

ضریب افزایش سهام قلک خاک اهورایی

ضریب افزایش سهام قلک فروش سازمانی

ضریب افزایش سهام قلک مدیریت

1

رز سفید

بالای 5 نفر

900

1

22.652

1.618

1.618

2

رز کرم

بالای 15 نفر

3.600

1

21.034

3.236

3.236

3

رز زرد

بالای 30 نفر

7.500

2

19.416

4.854

4.857

4

رز زرشکی

بالای 70 نفر

18.000

2

17.798

6.472

6.472

5

رز قرمز

بالای 150 نفر

35.000

3

16.18

8.09

8.09

6

رز آبی

بالای 300 نفر

70.000

3

14.562

9.708

9.708

7

رز فیروزه ای

بالای 450 نفر

100.000

3

12.944

12.944

11.326

8

رز یخی

بالای 700 نفر

175.000

4

11.326

12.944

12.944

9

رز سبز

بالای 1100 نفر

275.000

4

9.708

9.708

14.562

10

رز خاکستری

بالای 1618 نفر

400.000

4

8.09

8.09

16.18

11

رز دودی

بالای 2200 نفر

550.000

5

6.472

6.472

17.798

12

رز برنزی

بالای 3000 نفر

880.000

5

4.854

4.854

19.416

13

رز نقره ای

بالای 4500 نفر

1200.000

6

3.236

3.236

21.034

14

رز طلایی

بالای 7000 نفر

2.100.000

7

1.618

1.618

22.652