شرح خبر

پشتیبانی ، ثبت و پیگیری تیکت
عمومی ( 1400/04/19 )

اعضا محترم خانواده بزرگ بازاریابان خاک اهورایی

سلام

احتراما بدینوسیله به استحضار میرساند حسب دستور کمیته محترم نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای وزارت صمت، بخش پشتیبانی شامل تیکت گزاری و پیگیری تیکت به منوی اصلی انتقال یافت.

و می بایست در دسترس عموم قرار گیرد، لذا از این رو بر آن شدیم تا این بخش را جهت دسترسی عمومی بازنویسی کنیم و این باز نویسی تا آخر تیر ماه سال 1400 طول خواهد کشید، لذا شما عزیزان میتوانید تا آن زمان تمامی مشکلات خودتان را به آدس Support@LiveDSA.Net ارسال بفرمایید.

همچنین با توجه به تغییر در بانک اطلاعاتی کد های پیگیری قبلی فاقد اعتبار گردیده اند و پس از راه اندازی مجدد این بخش محبت بفرمایید تیکت های خود را مجدد ثبت بفرمایید.

با تجدید احترام