شرح خبر

اقدام قضایی علیه اغواگران
عمومی ( 1400/09/09 )

اعضا محترم خانواده بزرگ بازاریابان خاک اهورایی
سلام
احتراما بدینوسیله به اطلاع شما عزیزان میرساند شرکت بازاریابان خاک اهورایی و تعدادی  از سایر شرکت های قانونی اقدام به طرح شکایت از مبلغین شرکت غیر قانونی ، هرمی و یهودی وای کینگ (راه پادشاه) کرده است.
لذا ضمن هشدار به آن دسته از عزیزان که در شرکت فوق به فعالیت مشغول  هستند از سایر عزیزان دعوت به عمل می آورد هرگونه اطلاعات و مستندات خود را در این زمینه با ما به آدرس Observer@LiveDSA.Net درمیان بگذارند. همچنین عزیزان میتوانند از طریق بخش تیکت با ما در ارتباط باشند.

همچنین در سایت رسمی ایران هشدار هم در خصوص غیر قانونی بودن این شرکت گفته شده است.

لینک خبر ایران هشدار