شاهسوند

اخبار بازاریابان خاک اهورایی


[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] تخفیف ویژه نوروز 1397 بدون کسر امتیاز
 تاریخ انتشار: 1397/01/01

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] محاسبه و پرداخت پورسانت اسفند ماه 1396
 تاریخ انتشار: 1397/01/01

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] وعده جشن پایان سال ......
 تاریخ انتشار: 1396/12/02

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] محاسبه و پرداخت پورسانت بهمن ماه 1396
 تاریخ انتشار: 1396/12/01

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] درصد فروش هر شهر در بهمن ماه سال 1396
 تاریخ انتشار: 1396/12/01

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] محاسبه و پرداخت پورسانت دی ماه 1396
 تاریخ انتشار: 1396/11/09

[ارتقاء سیستم] نمایش میزان فروش فروشندگان برتر
 تاریخ انتشار: 1396/10/30

[ارتقاء سیستم] آماده سازی موتور (Engine) سایت جدید
 تاریخ انتشار: 1396/10/15

تلگرام

آموزش

فروشندگان برتر


1 => محمد سالاروند [ 2,142,555 ريال ]
2 => سمیرا فیاض فر [ 1,597,247 ريال ]
3 => حبیب جواهری حقیقی [ 1,467,890 ريال ]
4 => بیگم جمالخواه [ 1,002,755 ريال ]

تاریخچه

جدیدترین محصولاتپرفروش ترین محصولات