شاهسوند

اخبار بازاریابان خاک اهورایی


[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] جوایزی نفیس ویژه فروشندگان برتر
 تاریخ انتشار: 1397/02/26

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] افتتاح شعبه استهبان
 تاریخ انتشار: 1397/02/22

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] مصابحه اختصاصی با مدیرعامل شرکت بازاریابان خاک اهورایی در خصوص رفع برخی از ابهامات
 تاریخ انتشار: 1397/02/19

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] درصد فروش هر شهر در فروردین ماه سال 1397
 تاریخ انتشار: 1397/02/08

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] محاسبه و پرداخت پورسانت فروردین ماه سال 1397
 تاریخ انتشار: 1397/02/08

[عمومی] میلاد امیرالمومنین و روز پدر
 تاریخ انتشار: 1397/01/10

[کمیته نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت] شرط انقضاء قرارداد ( شرط فاسخ)
 تاریخ انتشار: 1397/01/08

[ویژه بازاریابان خاک اهورایی] درصد فروش هر شهر در اسفند ماه سال 1396
 تاریخ انتشار: 1397/01/07

تلگرام

آموزش

فروشندگان برتر


1 => سید مهدی عباس نژاد کرانی [ 1,376,652 ريال ]
2 => مهدی قهرمانیان [ 1,373,726 ريال ]
3 => سمیرا فیاض فر [ 1,328,533 ريال ]
4 => سیده زهرا میرابراهیمی [ 1,295,365 ريال ]
5 => نازيلا كريمي زرده [ 1,274,616 ريال ]
6 => محمد سالاروند [ 1,231,742 ريال ]
7 => نغمه خسروی هدا [ 1,180,640 ريال ]
8 => شیرین پیری [ 1,167,000 ريال ]
9 => سیدمحمد گودرز [ 1,163,990 ريال ]
10 => طیبه مسعودی فر [ 1,088,261 ريال ]
11 => امیر حاصلی [ 1,079,738 ريال ]
12 => الناز معینی [ 1,070,641 ريال ]

تاریخچه

جدیدترین محصولاتپرفروش ترین محصولات