نمایش کالاهای موجود
انبارها: نمایش برند: ×   Shahsavand

نام محصول: Shahsavand
پودر قهوه قوطی فلزی 100 گرمی
توضیحات:
آیتم #: c351423b-450e-4a68-8978-7e966ff2edae
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 87,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر کاکائو قوطی فلزی 100 گرمی
توضیحات:
آیتم #: ab02804e-ee46-4e9b-82ed-24f3f3558e74
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 87,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر_تی_میکس_یک_کیلویی
توضیحات:
آیتم #: 4f0a1a60-71b5-48a0-972b-ce694086fcba
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 580,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر_کاپوچینو_یک_کیلویی
توضیحات:
آیتم #: 63e9c964-29f1-4f96-9a53-ae37a19f8f1b
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 580,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
پودر_کافی_میکس_یک_کیلویی
توضیحات:
آیتم #: 3a9409c6-9fd9-4c03-8e57-c8cfe22214e7
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 460,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
شیر_چای
توضیحات:
آیتم #: 153a1cc3-11a2-4837-ad1c-c83e7e61f911
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 160,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
کافی_میکس
توضیحات:
آیتم #: 016ed5d4-dd07-4f61-9c5d-058cc602ffee
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 210,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
کافی_میکس_قوطی_فلزی_750_گرمی
توضیحات:
آیتم #: 0555a930-1e14-4c8f-a9b0-691084046e0c
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 460,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
زعفران_دو_گرمی_طرح_یاقوت
توضیحات:
آیتم #: c7a77f18-4ddf-419e-b610-6c134f6fdfaa
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 198,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
زعفران_نیم_مثقالی
توضیحات:
آیتم #: f16a6292-bbe5-4327-a96d-e33f045b2114
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 230,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
زعفران_یک_مثقالی
توضیحات:
آیتم #: b9c3b9e9-69cc-4d9f-86f6-6c03b17f9430
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 440,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
شیت_15_عددی_زعفران_0.2_گرمی
توضیحات:
آیتم #: 680b1ea4-73dd-4e2f-9d3a-d656648b36f0
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 410,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید