نمایش کالاهای موجود
انبارها: نوع محصول: ×   چای


نام محصول: Shahsavand
چای_اولانگ
توضیحات:
آیتم #: 034b11e2-6d68-4a8f-9798-a005fba153da
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 240,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
چای_دارجلینگ_قوطی_فلزی
توضیحات:
آیتم #: 9b8e59cc-b1da-4325-bd56-3ca9d600671f
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 330,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
چای_سبز_جاسمین
توضیحات:
آیتم #: 7b775d2c-8b66-4af5-ad1e-9a7910b5bf2e
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 250,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
چای_کلکته_قوطی_فلزی
توضیحات:
آیتم #: 7381520c-51b5-4766-b392-375a0b9876f9
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 280,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
چای_مروارید_چینی
توضیحات:
آیتم #: 05249d28-5b40-4a61-b060-81185a17a1f7
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 340,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
عطرچای_قوطی_فلزی
توضیحات:
آیتم #: b7a5ae71-8633-4207-a4fb-b371a9978200
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 96,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
گل_چای
توضیحات:
آیتم #: 63e34013-2117-4977-8b74-19f20e3e4275
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 240,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Atee
چای_خارجه_نقره_نشان/ترکیب_معطر
توضیحات:
آیتم #: ef338a93-dcfb-442c-a9dc-abba15084d84
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 250,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید