شرح خبر

فراخوان همکاری در بخش خبری
عمومی ( 1399/11/20 )

اعضا محترم خانواده بزرگ بازاریابان خاک اهورایی

سلام

بدینوسیله از همه عزیزانی که تمایل دارند در بخش خبری شرکت بصورت داوطلبانه همکاری داشته باشند  دعوت میگردد نام کاربری خود را به شماره 09332756920 ارسال کنند تا در اولین فرصت ضمن دریافت  آموزش های لازم و دریافت اطلاعات اولیه دسترسی آنان به این بخش باز گردد.