شرح خبر

گزارش خودکار رقابت تیم ها
عمومی ( 1399/12/01 )

 

رقابت دی ماه سال 1399


تیم هخا تیم بدون اخطار

تیم پیرامید بدون اخطار

تیم خانواده پلاس+ یک چراغ قرمز